Za nagrade se poteguje 1701 prijavljeno delo

27. September 2011

Ljubljana – Prijavitelji iz 37 držav nove Evrope so v tekmo 18. Zlatega bobna, 5. do 8. oktober 2011, Hotel Bernardin, Portorož, prijavili 1701 delo. Za 14 Grand Prix, Golden Drum in Silver Drum, Golden Rose, Golden Net, Brand Grand Prix, Virtuoso in Golden Watch nagrade se poteguje 1491 del. Za naziv zmagovalca natečaja Piran Portorož Poster Award pa se potegujejo avtorji 210 kreativnih plakatov. Danes, 27. septembra 2011, popoldne bodo na spletni strani Zlatega bobna www.goldendrum.com objavljeni prvi finalisti v:

Skupini A–H, Single Channel sekcija
Skupina Q, Multi Channel sekcija
Piran Portorož Poster Award

Finalisti skupin R–V, Multi Channel sekcija bodo objavljeni na festivalu Zlati boben v četrtek, 6. oktobra 2011, popoldne.

Drugačen tekmovalni program
Tekmovalni program 18. festivala Zlati boben prinaša vrsto sprememb. Najbolj prepoznavna novost, na kateri je zgrajena celotna struktura tekmovalnega programa, je delitev programa na dve sekciji, Single Channel in Multi Channel. V prvi sekciji, sestavljeni iz osmih skupin, tekmujejo dela, ki za komuniciranje uporabljajo en sam komunikacijski kanal, v drugi sekciji, sestavljeni iz šestih skupin, pa tekmujejo dela, ki integrirano izkoriščajo več komunikacijskih kanalov. Prezreti pa ne moremo tudi dejstva, da se je letošnji festival ponovno vrnil v svoje tradicionalne okvirje Nove Evrope.

Drugačni izzivi tudi za žirije
V skladu z novo strukturo tekmovalnega programa prijavljena dela ocenjujeta dve žiriji s po 11 člani, sestavljeni posebej za Single Channel in Multi Channel sekciji. Člani obeh mednarodnih žirij so ugledni ustvarjalci, ki vodijo kreativne in inovativne oddelke velikih oglaševalskih agencij ali mednarodnih mrež. Žirijo Single Channel vodi Stefan Schmidt, TBWA Europe, žirijo Multi Channel pa vodi Matias Palm-Jensen, EMEA, McCann Worldgroup. Slovenska predstavnika v žirijah sta Zoran Gabrijan, Futura DDB v žiriji Single Channel in Mitja Petrovič, Publicis Group Slovenija v žiriji Multi Channel. Odločitvi, da bosta vsa prijavljena dela v uradnem delu tekmovanja ocenjevali le dve žiriji, je botrovala želja po čim večji kompetentnosti in kredibilnosti žirij, kar lahko dosežemo le z ustreznim številom in premišljenim izborom članov žirij. Plakate, prijavljene v natečaj Piran Portorož Poster Award (PPPA), ki ga je Zlati boben razpisal v sodelovanju z Občino Piran in Turističnim združenjem Portorož, bo ocenjevala petčlanska žirija, ki jo vodi Adrian Botan, McCann Erickson. V žirija PPPA sta slovenska predstavnika Aljoša Bagola, Pristop in Vera Stanković, Sonce.net. Žiriji osrednje tekme Zlatega bobna sta letos prevzeli breme ocenjevanja večjega števila tekmovalnih del. Zato je letošnja novost, da bodo vse tekmovalne skupine sekcije Single Channel in tekmovalno skupino integriranih oglaševalskih kampanj sekcije Multi Channel člani žirij v prvem krogu ocenili preko posebne spletne strani, ki jim omogoča pregled vseh del in sočasno ocenjevanje. Prvi krog ocenjevanja preostalih skupin sekcije Multi Channel in drugi krog ocenjevanja vseh tekmovalnih del pa bosta potekala v Portorožu, tik pred začetkom festivala.

Člani žirije letos prvič v največji meri izkoriščajo možnosti interneta, ko gre za ocenjevanje del. Po izmenjavi kriterijev ocenjevanja del se je preteklo soboto, 17. septembra 2011, že začelo ocenjevanje na daljavo, ki se bo zaključilo v nedeljo, 25. septembra 2011. V prvih dneh prihodnjega tedna bodo na uradni spletni strani festivala Zlati boben že objavljeni prvi finalisti letošnjega tekmovanja. Ocenjevanje pa se bo iz povsem virtualnega okolja v Portorožu vrnilo v tradicionalen okvir, ki omogoča poglobljene diskusije in iskanje konsenza pri odločitvah za najvišje nagrade. Pravila ocenjevanja so stroga. Tudi letos člani žirije ne morejo ocenjevati tekmovalnih del agencij in agencijskih mrež, iz katerih prihajajo tudi sami. Poleg tega je minimalen obseg ožjega izbora določen z odstotkom od števila prijavljenih del v posamezni tekmovalni skupini, žiriji pa bosta morali tudi spoštovati pravilo obveznega podeljevanja najvišjih nagrad. Strogim pravilom sta predsednika obeh žirij dodala svojo vizijo ocenjevanja, ki člane žirije usmerja v prepoznavanje in nagrajevanje ustvarjalnih presežkov.

Naložba v prihodnost festivala
Tekmovalni svet Zlatega bobna ugotavlja, da bodo velike, deloma radikalne in deloma inovativne spremembe tekmovalnega programa lahko pokazale prave rezultate v prihodnjih letih, vendar pa so s številom prijavljenih del organizatorji zadovoljni že danes. Čeprav so se odločili odreči prijavam zunaj okvira Nove Evrope, tekmovalnim skupinam za specialistična področja v kreativni industriji in vrsti dodatnih nagrad, poleg tega pa se nacionalna gospodarstva soočajo s posledicami gospodarske krize, je v uradni tekmovalni program 18. festivala Zlati boben kljub temu prijavljenih 1.491 del. Skupaj z neuradnim delom, tekmovanjem za nagrado natečaja Piran Portorož Fiction, ki je prispevalo 210 del, je v tekmo 18. Zlatega bobna prijavljenih 1.701 del.

Neposredne primerjave s številom prijavljenih del iz preteklih let so zaradi številnih sprememb v strukturi tekme skorajda nemogoče. V skupinah, kjer so primerjave vendarle možne, pa 18. Zlati boben kaže zares dobre rezultate. V skupini A – film se je dolgoletni trend upadanja števila del zaustavil na približno lanskem številu (v 2011 prijavljenih 222 del, v 2010 229), v skupinah B – tisk (v 2011 prijavljenih 369 del, v 2010 363), C – zunanje oglaševanje (v 2011 prijavljenih 297 del, v 2010 234) in D – radio (v 2011 prijavljenih 73 del, v 2010 69) pa je na Zlati boben letos prijavljenih nekaj del več kot leto prej. Prijetno sta presenetili novi tekmovalni skupini, namenjeni novim in inovativnim oblikam komuniciranja, ki sta v obeh sekcijah pritegnili razmeroma veliko prijav (skupina H, New or innovative 106 del in skupina V, Innovative campaigns 28 del). Zato je skupno število del le nekoliko manjše od lanskega, ko smo iz držav nove Evrope prejeli 1.562 tekmovalnih del in 243 del za natečaj Piran Portorož Poster Award.

Na nekoliko manjše skupno število prijavljenih del so vplivala tudi zmanjševanja števila prijav iz nekaterih držav, med njimi tudi iz Slovenije. V uradnem delu tekmovanja letos tekmuje 43 del iz Slovenije, kar je manj od dolgoletnega povprečja. Kot najpogostejši razlog za zmanjšanje števila prijav prijavitelji pogosto navajajo varčevanje in slabše gospodarske razmere. Nekatere države pa so letos tudi prijetno presenetile, na primer Češka (176, lansko leto samo 98), Finska (50, lansko leto samo 31), Litva (56, lansko leto samo 16) in predvsem Rusija (328, lansko leto samo 227). Organizatorje veseli dejstvo, da Zlati boben ostaja eden najpomembnejših festivalov v tem geografskem prostoru.

Najboljši na Zlatem bobnu gredo na The CUP
Sodelovanje v kreativni tekmi Zlatega bobna je privilegij, ki ekskluzivno omogoča uvrstitev v interkontinentalno selekcijo in s tem osvojitev priznanja INTERCONTINENTAL CREATIVE SELECTION 2011.

Intercontinental Advertising Cup (The CUP) je globalna selekcija petih kreativnih sit. Za prvo sito velja, da se samo udeleženci enega od štirih največjih svetovnih kontinentalnih oglaševalskih festivalov lahko potegujejo za uvrstitev v interkontinentalno selekcijo. Za drugo sito velja, da samo finalisti azijsko-pacifiškega ADFESTA, ibero-ameriškega FIAPA, evropskega Art Directors' Cluba in novoevropskega Zlatega bobna sestavljajo interkontinentalno kreativno selekcijo. Zlati zmagovalci se uvrščajo avtomatično in brez doplačila, ostali finalisti pa s skromno participacijo za pokritje operativnih stroškov, saj ICAC ni profitna organizacija. Za tretje sito velja, da žirija članov vseh štirih kontinentalnih žirij določi v vsaki od osemintrideset kategorij po pet nominirancev, ki sestavljajo izbor 190 najbolj kreativnih idej štirih kontinentov. Za četrto sito velja, da je v naslednjem koraku v vsaki kategoriji izbran zmagovalec, eden izmed 38 osvajalcev CUP-ov. Kot zadnje sito velja, da po dolgi in temeljiti obravnavi žirija izbere še velikega zmagovalca; najbolj kreativno delo leta od štirih prestižnih kontinentalnih oglaševalskih festivalov – THE GRAND CUP.

Čas je za nagrade
Žirija Multi Channel bo v Portorožu izbrala tudi dobitnika Golden Watch nagrade, za katero se letos prvič potegujejo le v ožji izbor uvrščene kampanje tekmovalne skupine Q (celostne oglaševalske akcije), ki se bodo v živo predstavile festivalskemu občinstvu. Obe žiriji bosta skupaj prvič podelili tudi nagrade Virtuoso Awards, namenjena najboljšim posameznikom na področju fotografije, ilustracije in filmskega posnetka. Podelitvam nagrad v Portorožu organizatorji namenjajo dva večera. Četrtkova podelitev nagrad je namenjena najboljšim delom Single Channel sekcije, ki bodo tega dne prejeli priznanja Golden Drum in Grand Prix. Sobotna podelitev nagrad, združena s slovesnim zaključkom festivala, je namenjena dobitnikom nagrad Golden Drum in Grand Prix sekcije Multi Channel, podeljene bodo nagrade Virtuoso in Golden Watch ter nagrade, ki jih prijavitelji dobijo na osnovi točkovanja: Golden Rose za najboljšo agencijo, Golden Net za najboljšo oglaševalsko mrežo in Brand Grand Prix za najboljšo znamko. V okviru tega dogodka bo podeljeno tudi priznanje za najboljši plakat neuradnega dela tekmovanja Piran Portorož Fiction. Obe prireditvi bosta z drugačno vsebinsko zasnovo sledili novi strukturi tekme in poskrbeli za primerno noto festivala. Nagrade Silver Drum pa bodo dobitnikom izročene po festivalu.

Letos bo prvič na Zlatem bobnu podeljena posebna nagrada Virtuoso za izjemne dosežke v kategorijah Best Illustration, Best Photography in Best Cinematography.

Rdeča nit programa je “Nova Evropa, nova miselnost”
Nova Evropa, nova miselnost ni zgolj osrednja tema 18. mednarodnega oglaševalskega festivala Nove Evrope Zlati boben, ampak je dolgoročen izziv agencijam, oglaševalcem, medijem in druge članom kreativne industrije. Z novim videzom in umeščenostjo festivala Zlati boben želijo organizatorji (SOZ) pozicionirati festival kot mesto za najbolj kreativne, inovativne in najdrznejše ideje Nove Evrope.

Festival Zlati boben si je v preteklosti ustvaril izjemno ime in prepoznavnost ter tako postal ena redkih slovenskih in v Evropi prepoznanih blagovnih znamk. Kot mednarodni oglaševalski festival je vedno veljal za pospeševalca in znanilca novih idej, k čemur se zavezuje tudi letošnji festival. Zlati boben velja za prvi oglaševalski dogodek nove Evrope in kot eden izmed največjih evropskih oglaševalskih festivalov. Vsebinsko so si organizatorji prizadevali, da letošnji štiri dnevni program temelji na novi miselnosti, spremembah in novostih, ki nas spremljajo vsak dan na poslovnem in osebnem področju. Po »Viharjenju možganov« in »Rekonstrukciji«, ključnih temah v 2009 in 2010, letos nadaljujemo z iskanjem novih, svežih idej, nove miselnosti, inovacij, pristopov in izkušenj. Ob vseh letošnjih novostih so organizatorji udeležencem  festivala obljubili, da bodo izkusili najboljše od dolgoročne festivalske zaveze: »ostra tekma, dobra šola, divje zabave in hudičev izziv«.

Letošnji program festivala
Program bo potekal vzporedno v treh dvoranah. V štirih festivalskih dneh se bo zvrstilo 30 predavanj, pet delavnic, štirje paneli, kjer bo govorilo kar 50 predavateljev. Večina govorcev prihaja iz tujine, prisluhnili pa bomo tudi nekaterim domačim strokovnjakom. Na velikem odru dvorane Kodak se bodo zvrstili eminentni predstavniki industrije in globalnih agencijskih mrež, kot so Fernando Vega Olmos, JWT Worldwide, Farid Chehab in Nicola Novellone, Leo Burnett, Patrick Hanson-Lowe, Publicis Peter Sherman, BBDO Europe, Middle East & Africa, Gustavo Martinez, McCann WorldGroup Europe ter Petteri Kilpinen, TBWA\Europe.

Poleg predavateljev, ki prihajajo iz agencij, bodo za svežino programa med drugim poskrbeli Will Sansom novinar in analitik revije Contagious, Jeannette Liendo globalna direktorica marketinga Microsoft, Mark Husak, predstavnik ene najuglednejših globalnih raziskovalnih hiš Millward Brown, Michael Conrad predsednik Berlin School of Creative Leadership, prisluhnili pa bomo tudi Kate Robertson, ki bo predstavila izjemen projekt „One Young World”. O medijskem načrtovanju in zakupu ter (ne)uporabnosti podatkov iz medijskih raziskav bodo v panelu Vesne Marđonović, GlaxoSmithKline CEE, spregovorili Victor Geus, Jim Kite in Andraž Zorko predstavniki medijskih agencij in oglaševalcev, ki se jim bosta pridružila predstavnik Media Direction OMD in James Kent, predstavnik Google-a. Kongresni program bo zaključila debata s Stefanom Schmidtom, predsednikom Single Channel žirije, Matiasom Palm-Jensenom, predsednikom Multi Channel žirije 18. Zlatega bobna in Tomaszom Pircem predstavnikom tekmovalnega sveta Zlatega bobna, ki jo bo vodil in povezoval Janez Rakušček. Na manjšem odru Smaragdne dvorane se bodo zvrstile bolj specifične in praktično uporabne vsebine, ki bodo tudi predstavljene bolj interaktivno. Poleg vsebin o oglaševanju in ustvarjalnosti, bosta Désirée Maurd, Prime Group in Krešimir Macan, Manjgura, predstavljala vsebine s področij odnosov z javnostmi in digitalnega komuniciranja. Predaval bo Micky Denehy predstavnik EACA School of Advertising & Communications ter Peter Kamstedt, predstavnik Berghs School of Communications, dve programski vsebini Hannesa Ederja in Igorja Ariha pa bosta posvečeni vlogi glasbe v oglaševanju. Predavatelji kot so Michael Conrad, Alexey Fadeyev in Elliot Polak bodo spregovorili o pristopu k učinkovitim adaptacijam in nadgradnji globalnih kampanj za potrebe regionalnih in lokalnih trgov. Vsak festivalski dan bo v dvorani  Mediterannea potekala vsaj ena delavnica.

Boben ostaja kot v preteklih letih festival festivalov s projekcijami in predstavitvami zmagovalcev festivalov Epica, AdFest, ADC*E, FIAP in ICAC The CUP. Pregled širše bere mednarodnih nagrad tekočega leta pa bo strnila Emma Wilkie, Gunn Report.

Posebno mesto ima v programu tudi tekmovanje za nagrade 18. Zlatega bobna: predstavitve finalistov v skupini Q: celostne oglaševalske akcije, projekcije prijavljenih del v dvorani Mediterranea vse štiri festivalske dni, projekcija finalistov sekcije Single Channel v četrtek pred prireditvijo s podelitvijo nagrad in finalistov sekcije Multi Channel v petek v zgodnjih večernih urah s ponovitvijo v soboto dopoldne.

Zlati boben tudi letos ostaja zvest principu odličnih, nepozabnih zabav, saj obiskovalce že v sredo od 21.00 dalje v Hotelu Bernardin čaka spoznavni večer Golden Drummers Get-together z DJ-ji in saksofonistom Lovrom Ravbarjem. V četrtek po podelitvi nagrad bo ob 22.30 obiskovalce v Gledališču Tartini navduševal Magnifico s skupino, zabavo pa bodo do jutranjih ur nadaljevali DJ-ji v Cafe Teatru. V petek po 21.00 bo v Barki in News Cafe čas za National Parties Night. Posebno presenečenje za udeležence bodo pripravili Makedonci v sodelovanju z ekipo makedonskega Radio Antena 5 in Madžari z vizualno pestro zabavo Full HD->Full Hungarian Definition Party. Za zaključno sobotno druženje bo na Golden Gala Party v Hotelu Bernardin koncert Jimmy Barka Experience z DJ Borko in DJ Bakto.

Dodatne informacije na spletni strani festivala www.goldendrum.com ali na e-naslovu borut.odlazek@goldendrum.com.

Priloga:
Prijavljena dela v 2010 in 2011 po državah nove Evrope

Država

2010

2011

Država

2010

2011

ALBANIJA

1

2

KOSOVO

0

0

ARMENIJA

0

0

LATVIJA

17

8

AUSTRIJA

116

98

LIBANON

19

19

AZERBAJDŽAN

0

0

LITVA

16

56

BELORUSIJA

2

5

MAKEDONIJA

10

9

BOLGARIJA

32

34

MALTA

0

0

BOSNA IN HERZEGOVINA

3

0

MOLDAVIJA

0

0

CIPER

1

0

POLJSKA

159

102

ČEŠKA

98

176

ROMUNIJA

129

70

ČRNA GORA

0

0

RUSIJA

227

328

ESTONIJA

9

4

SRBIJA

55

40

FINSKA

31

50

SLOVAŠKA

80

71

GRČIJA

22

28

SLOVENIJA

106

43

GRUZIJA

 0

4

TADŽIKISTAN

0

0

HRVAŠKA

14

10

TURČIJA

124

112

MADŽARSKA

75

74

TURKMENISTAN

0

0

IZRAEL

118

56

UKRAJINA

95

87

KAZAHSTAN

3

5

UZBEKISTAN

0

0

KIRGIZISTAN

0

0

 

2010

2011

Skupaj

1562

1491

Število prijavljenih del po skupinah v 2010 in 2011

Skupina

2010*

2011

A - Film (TV, Promo, Internet films) od 2011 samo Film

229

222

B - Press

363

369

C - Outdoor

234

297

D - Radio

69

73

E - Design & Art Direction

182

 

E - Direct communication (od 2011)

 

69

F - Interactive

200

 

F - Corporate & Brand materials (od 2011)

 

28

G - Media Campaigns

235

 

G - Digital (od 2011)

 

106

H - PR

89

 

H - New or innovative (od 2011)

 

106

Q - Integrated communication campaigns

 

58

R - Direct campaigns

 

23

S - Digital campaigns

 

35

T - Events

 

26

U - Public relations

 

51

V - New or innovative campaigns

 

28

W - Advertising campaigns

120

 

Skupaj

1721

1491

Skupaj PPPA

243

210

*število prijavljenih del iz držav v Open in New Europe